Norsk Hjertesviktforum er en ideell organisasjon for helsepersonell med spesiell interesse for hjertesvikt. Hovedformålet vårt er å arrangere et årlig tverrfaglig seminar.Hovedsiden


Leder: Brit Velund, overlege, Sykehuset Innlandet HF Hamar.

Sekretær: Merete G. Nordstad, sykepleier, Lovisenberg Diakonale sykehus AS.

Styremeldem: Morten Grundtvig, lege, Sykehuset innlandet Lillehammer.

Styremedlem: Lill Ann Hurlen Dommersnes, Fysioterapeut i Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Kasserer: Anne Eirheim, sykepleier, Diakonhjemmets sykehus.

Styret

Vedtekter

Kontakt oss


Ansvarlig for innhold: Anne Eirheim (e-post: post@hjertesviktforum.no). Sist oppdatert 02.07.2015.