Foredragene Hjertesviktdagene 2018


Erfaringer med Entresto to år etter ESC guidelines oppdateringer av MSc kardiologisk sykepleier, Hilde Kristin Korbøl, SI Kongsvinger

Nytt og nyttig fra ESC Heart Failure 2018 av Seksjonsoverlege Rune Mo, St.Olavs hospital

HjemmetrimHjertesvikt av spesialfysioterapeut Vibeke Løckra, Spesialist i hjerte og lungefysioterapi, St. Olavs hospital

Hjertesvikt - ernæringsstatus - årsak av Klinisk ernæringsfysiolog PhD stipendiat Sissel Urke Olsen, Diakonhjemmet Sykehus

Hjertesviktpoliklinikk – ulik drift, men hva skal være med? av Seksjonsoverlege Rune Mo, St.Olavs hospital

Hjertetransplantasjoner i Norge Status 2018 av Kaspar Broch

Kronisk hjertesvikt, Gjennomgang og repetisjon av Guidelines 2016 av kardiolog Petter Vanke Orkdal sykehus, St. Olavs hospital

Velferdsteknologi i sentrum av Vilde Blaalid Høigaard og Cathrine Einarsrud, Bydel Sagene