Foredragene Hjertesviktdagene 2017


Pulmonal Hypertensjon Hemodynamikkog Behandling av Dr. Marcel Moufack, St. Olavs Hospital

Hjertesvikt - hva kan hjertekirurgene bidra med? av Dr. Alexander Wahba, St. Olavs Hospital

Kardio-onkologi - Kardiale bivirkninger av kreftbehandling» av Dr. Torgeir Wethal, St. Olavs Hospital

Palliasjon ved hjartesvikt av Dr. Torstein Hole, Ålesund Sykehus

Hjerterehabilitering av sviktpasienter av Dr. Jostein Grimsmo, Feiringklinikken

ICD og/eller CRT ved hjertesvikt av Dr. Ole Christian Mjølstad, St. Olavs Hospital

Betablokkere: Indikasjon, titrering og dosering av Prof. Dr. Lars Gullestad, Rikshospitalet

MRA: indikasjon, dosering og kontroll av Dr. Stein Ørn, VID, Videnskapelig høgsk.

Hjertesvikt og stress av PhD stipendiat Kari Peersen, Vestfold sentralsykehus.

Ressurser og kompetanse ved norske hjertesviktpoliklinikker av Gunhild Brørs, Fag- og forskningssykepleier v/Sykehuset Namsos