Foredragene Hjertesviktdagene 2016


Trening til pasienter med arvelige kardiomyopatier av Dr. Mathis K Stokke lege og postdoktor, Rikshospitalet og Thor Edvardsen

Aerob intervalltrening på «non-permanent atrialfibrillation» av Dr. Jan P Lønnichen, St Olav sykehus,Trondheim NTNU

Helsesamtaler – kan de bidra til optimalisert behandling etter hjerteinfarkt? av Hege Rosland og Kirsti Otterdahl-Møller

Cardio-onkologi, hjertebivirkning av brystkreftbehandling av Dr. Geeta Gulati (LIS, stipendiat), Ahus

Prediktorer for innleggelse, data fra Norwegian Heart Failure Registry av Dr Morten Grundtvig, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Elektrolyttforstyrrelser, et utbredt problem – underdiagnostisert og inadekvat behandlet av Dr. Kiarash Tazimini, Diakonhjemmet sykehus

Nye Guidlines for hjertesvikt. Gjennomgang av blant annet nytt medikament (Entresto) samt jernbehandling av Dr. Rune Mo, St. Olavs Hospital

Pårørende og den usynlige omsorgen av PhD Anita Strøm, VID, Videnskapelig høgsk.

Samtalemetoder for møter med hjertesviktpasienter. Et interaktivt foredrag. av Marcus Frölich og Psykolog PhD Tron Mjaaland