Foredragene Hjertesviktdagene 2015


Oppfølging av pasienten, i utredning, ventetid - og etter hjertetransplantasjon av Anne Relbo

Tx Emosjoner, til hvem og når av Einar Gude

Nytt innen behandling av hjertesvikt av Lars Gullestad

LVAD som varig behandling. Konsekvens av ny indikasjon av Gro Sørensen

Hjertesviktpoliklinikk – hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten av Kari Korneliussen

Hjertesvikt-Nyresvikt-Anemi av Bård Waldum Grevbo

Høy-intensitets intervalltrening hos nylig hjertetransplanterte pasienter av Katrine Rolid

Langtidseffekter av trening etter hjertetransplantasjon av Marianne Yardley

Kan vi velge å ha det bra? av Magnar Kleiven

Deaktivering av ICD: En litteraturgjennomgang av helsepersonells og ICD bæreres holdninger og kunnskaper av Ingvil Morken

ICD – oppfølging av pasient med Hjemmemonitorering/ Remote monitoring av Turid Rolfsen Ask