Foredragene Hjertesviktdagene 2014

Elektrolyttforstyrrelser ved hjertesvikt av Dag Paulsen

Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom av Erlend Aune

ICD-behandling - et nytt behandlingstilbud i Vestre Viken av Erik Gjertsen

Multifarmasi og interaksjoner ved hjerte/kar-behandling av Espen Molde

Palliasjon ved hjartesjukdom - samarbeid palliativ medisin og kardiologi av Thorstein Hole

Saltrestriksjon og alternativer i et hjertesviktkosthold av Tiril Gaare Mikkelsen

Trening av hjertesviktpasienter på sykehus - ulike treningsmodeller av Inger-Lise Aamot

Fra studier til praksis. Trening ved hjertesvikt av Øyvind Ellingsen